William Butler Yeats

William Butler Yeats föddes redan 1865 på Irland och skulle, under livet, påverkas mycket av Irlands frigörelse från England och den nationalism som kom att genomströmma det tidiga 1900-talet.

Som ung var Yeats mycket intresserad av politik och mycket nationalistisk vilket uppmuntrades av flera av den tidens dignitärer. Han anses också vara en av grundarna till den irländska litterära renässansen som uppstod under slutet av 1800-talet och i början av 1900. Författarna som ingick i denna renässans hämtade inspiration från irländska och keltiska sagor, ofta med rötterna i medeltiden, och kombinerade denna med sin egen kreativitet.

<p>Trots att Yeats hade nått stor litterär framgång var privatlivet desto sämre och trots envisa försök dröjde det ända till 1916 innan han, 51 år gammal, började se sig om efter någon att gifta sig med. Efter många försök friade han tillsist till 24 år gamla George Hyde-Lees som han lärt känna via ett esoteriskt sällskap där de båda var medlemmar. Äktenskapet ska ha varit lyckligt, trots åldersskillnaden och trots att Yeats hade ett flertal älskarinnor vid sidan av sin hustru.

Yeats tilldelades nobelpriset i litteratur 1923 även om motiveringen idag är svår att finna. Det står dock klart att han fått representera den irländska litteraturen och att priset var ett erkännande av den nyskapade staten.