Selma Lagerlöf

De flesta svenskar är nog bekanta med författaren Selma Lagerlöf. Lagerlöf föddes 1858 på gården Mårbacka i Värmland. Hon visade tidigt prov på god läs- och skrivförmåga och ska, enligt vad som påstås, ha läst igenom hela bibeln när hon fyllt 10 år. Denna läsning förbättrade hennes språkliga förmåga och hon har själv påstått att det var bibelläsningen som gjort henne till en så god författare.

Som ung studerade Lagerlöf till lärare på Högre lärarseminariet i Stockholm och arbetade även som lärare några år efter att familjen kommit på obestånd och förlorat Mårbacka. Hon trivdes i arbetet med barnen och ska ha varit särskilt uppskattad för sin förmåga att berätta.

Författardebut gjorde hon 1891 med romanen Gösta Berglings saga. Boken fick dock ett mycket varierande mottagande bland kritikerna. Vissa höjde den till skyarna medan andra inte alls uppskattade den. Med tiden skulle det dock visa sig att de senare haft fel. Gösta Berlings saga är en av den svenska litteraturens största klassiker.

Hon blev sedemera också den första kvinna som tilldelats Nobels litteraturpris efter att i många år motarbetats av nobelstiftelsens ständige sekreterare. Pengarna från nobelpriset använde hon sedan för att köpa tillbaka Mårbacka där hon bodde periodvis under resten av livet. Som en slutgiltg revanch mot den ständige sekreteraren invaldes hon i Svenska Akademin 1914.