Litteratur för dig som har en chefsbefattning

Att arbeta som chef är inte något som man är född till. Som så mycket annat i livet har vi alla mer eller mindre talang inom olika områden, men för att bli riktigt duktiga inom ett visst område måste vi även utbilda oss. Dessutom är chefskap inte något som lärs ut på de traditionella universitets- och högskoleutbildningarna. Det är därför än viktigare med utbildning den dag som du erhåller någon form av chefsbefattning.

En god början för dig som har ambitioner att arbeta som chef är att börja läsa böcker om chef- och ledarskap. Det finns en uppsjö av litteratur inom det området, framförallt om du behärskar engelska väl. Chefs- och ledarskapslitteratur är mycket populärt i USA och det finns ett mycket stort utbud av böcker. Problemet är snarare att veta i vilken ände du ska börja och att du lyckas välja ut de böcker som är mest relevant för just dig.

Chefsutbildningar

Litteratur i all ära, men det är sällan tillräckligt för den som vill ta sin chefsbefattning på allvar och verkligen utvecklas i rollen som chef. Detta gäller särskilt om du är ny i din roll som chef. I den situationen bör du kräva av din arbetsgivare att du blir inskriven på någon form av ny som chef-utbildning under i vart fall en eller ett par dagar. En sådan utbildning kommer att ge dig en helt annan trygghet i din roll som ledare, jämfört med om du endast “kastas in” en roll som chef utan stöd i form av en utbildning.

Det ideala är om du löpande kombinerar olika chefsutbildningar med att läsa ledarskapslitteratur. På utbildningarna kommer du dessutom att få tips på bra böcker som du kan läsa. Vad som även är viktigt är att du försöker identifiera dina styrkor och svagheter som chef, och utifrån detta välja de kurser och böcker som kan vara till nytta för just dig och ditt ledarskap.

Var man kan finna chefslitteratur

Utbudet av chefs- och ledarskapslitteratur är i det närmaste obegränsat. Finns det fortfarande en fysisk bokhandel där du är bosatt bör den vara din första anhalt. Har inte bokhandeln någon litteratur som du tycker är intressant har bokhandlarna som finns online det mesta som du behöver. Det gäller framförallt om du beger dig till de stora aktörerna, som till exempel Amazon, på internet. Där finns det garanterat intressant chefs- och ledarskapslitteratur som är relevant för just dig.