J.R.R Tolkien

John Ronald Rauel Tolkien föddes år 1892 i Sydafrika dit hans familj flyttat på grund av faderns arbete. Familjen bodde kvar i landet i tre år tills strax efter det att Ronalds lillebror föddes. Modern flyttade tillbaka till England med sina två söner eftersom Ronald inte klarade av värmen i Sydafrika. Meningen var att de förr eller senare skulle flytta tillbaka men det blev tyvärr inte som de hade tänkt. De hade inte mer än hunnit återvända till England innan fadern avled i reumatisk feber och den lilla familjen fick lov att försöka skapa sig ett nytt liv i England.

När Ronald var 15 år gammal dog hans mor i diabetes, en sjukdom som på den här tiden var dödlig, och både han och hans bror fick en katolsk präst som förmyndare. Bröderna bodde dock hos en moster som de inte alls tyckte om eller kom överens med vilket ledde till att de spenderade nästan all tid i oratoriet. Detta ledde till att Ronald kom att möta sin blivande fru, Edith Bratt. Historien om dessa två är mycket lång och gör sig bättre på annan plats. Under 2019 kom filmen Tolkien som i mångt och mycket fokuserade mer på denna historia och Ediths inflytande på Tolikens författarskap.

Tolkiens första bok skrevs i början av 1930-talet efter dotterns födelse. Vid det laget bestod famljen redan av tre söner och enligt historien skrevs Bilbo för att passa barn snarare än vuxna. Men redan innan Bilbo kom till hade Tolkien börjat skriva på det som kanske är hans mest svårlästa verk, Silmarillion. Denna bok utgör själva skapelseberättelsen till den värld där resten av berättelserna utspelar sig och det är också i denna bok som grunden läggs till både Bilbo, Sagan om Ringen-trilogin och de många andra böcker som Tolkien skrev om Midgård (Middle-earth).

Slutet av Tolkiens liv kom att bli en sorglig historia där han blev allt mer isolerad i takt med att vänner och bekanta avled. Hans nära vän C.S Lewis (författaren bakom Berättelsen om Narnia) avled 1963 och hustrun Edith 1971. Efter hustruns död valde Tolkien att återvända till Oxford där han fick en bostad med vad vi idag skulle kalla assisterat boende. Där försökte han skriva färdigt Silmarillion men hann inte innan han själv avled 1973 på grund av ett infekterat blödande magsår.

Efter Tolikens död tog sonen Christoffer över faderns arbete och har sedan dess gett ut en lång rad böcker baserade på hans kvarvarande anteckningar.