1984

1984 är en av vår tids litterära klassiker författad av George Orwell mellan 1948 och 1949. Boken hämtar inspiration från de totalitära stater som vuxit upp under, och efter, andra världskriget. Framförallt för boken tankarna till ideologier som nazismen i Tyskland och Kommunismen i Sovjet. Temat har även förekommit i andra författares verk som exempelvis svenska författaren Karin Boyes bok Kallocain som släpptes redan 1940.

1984 anses i allmänhet vara en av 1900-talets mest kända engelskspråkiga romaner och 1998 placerades den på 13:e plats bland 1900-talets 100 bästa romaner. Temat har legat till grund för mängder av olika filmer och ett tecken på bokens inverkan på kulturen visar sig i att många förmodligen känner igen citatet: “Krig är fred. Frihet är Slaveri. Okunnighet är Styrka” utan att ens ha läst själva boken.

Boken 1984 utspelar sig i ett totalitärt samhälle efter ett tredje världskrig. Efter detta stora krig ligger världen uppdelad i ett flertal totalitära stater som fortfarande ligger i ständigt krig med varandra. Romanens huvudperson, Winston Smith, jobbar på Sanningsministeriet i Oceaninen. Sanningsministeriets uppgift är att sprida propaganda till medborgarna och Winstons uppgift är att revidera historien så att den passar Partiets agenda. Partiet är det enda politiska partiet i Oceanien och styr medborgarna med järnhand via tankepolisen.

Hela romanen manar till eftertanke och fungerar både som skarp kritik mot samhället och som en varning för riskerna med att låta politiken styra allt för mycket. En varning som är minst lika akutell i dag som den var 1948 när romanen skrevs.