Frankenstein: eller den moderne Prometeus

Är det någon som inte är bekant med Frankensteins monster? Förmodligen inte. Själva monstret har blivit en del av populärlitteraturen och berättelsen om den galne vetenskapsmannen som försöker bringa nytt liv i döda kroppsdelar återkommer gång på gång i olika tappningar. Många gör dock misstaget att tro att det är monstret i sig som kallas Frankenstein vilket är helt felaktigt. Monstret har inget namn och består av flera olika personer. Frankenstein är istället vetenskapsmannen som tar på sig uppgiften att försöka väcka liv i de döda.

Anledningen till att Mary Shelley började skriva på Frankenstein varierar. Ibland påstås det att det var en utmaning om att skriva en spökhistoria medan det samtidigt finns tecken på att Frankenstein skrevs under en mycket regnig sommar då Shelley, hennes blivande make och deras vänner mer eller mindre var instängda i ett gods under flera veckor på grund av ovädret. Enligt Mary själv var det hennes make som uppmuntrade henne att skriva en roman istället för, som hon tänkt sig, en kortare novell.

Berättelsen har återgetts i otaliga filmer men det är få av dem som faktiskt fångat hela romanen i en och samma film. Antingen har stora delar av berättelsen sorterats bort eller så förekommer de i flera olika uppföljare. Få, som inte läst boken, känner egentligen till hur hela berättelsen slutar eller ens det faktum att monstret i boken inte är varelsen som skapats av Frankenstein utan människorna runt omkring.

Monstret skapas under ett åskoväder av den unge vetenskapsmannen Victor Frankenstein som bestämt sig för att återuppväcka döda kroppsdelar via elektricitet. Det hela lyckas men monstret skrämmer sin skapare och blir övergivet. Vad som sällan framgår i filmerna är dock att monstret är en mycket vänlig och känslig varelse som helst av allt vill ha någon att dela tillvaron med. Samtidigt blir detta omöjligt på grund av hans yttre.

Den ständiga aggressivitet han möter från människorna runt omkring leder slutligen till att monstret söker hämnd på sin skapare. Denna hämnd tar han genom att mörda Victors yngre bror. Victor lyckas dock söka upp monstret och får honom att lova att inte döda fler människor i utbyte mot att Victor ska skapa en hustru åt honom. I sista stund ångrar sig Victor dock när han inser att han inte kan döma någon mer till samma lidande. Monstret tar sedan sin hämnd genom att mörda Frankensteins hustru på deras bröllopsnatt.

Hämnden fortsätter ända tills dess att Victor Frankenstein spårar upp monstret vid nordpolen. Men innan han hinner ifatt det dör Frankenstein själv av hypotermi med bara monstret kvar som kan sörja honom. En sista insikt i berättelsen är monstrets konstaterande att dess skapares död inte gav någon glädje utan tvärt om ledde till att han blev mer ensam än någonsin tidigare. Hämnden har alltså skadat även honom.