Sara Danius (1962–2019)

Sara Danius (1962–2019)föddes i Täby 1962, fadern Lars Danius var lärare, officer och författare och modern den kända författaren Anna Wahlgren. Sara fick en syster, Nina, som föddes 1963 och 1966 skilde sig deras föräldrar. Sara Danius började sina studier 1982 vid universitet i Stockholms och det var i första hand litteraturvetenskap hon satsade på. Under sin studietid blev hon fascinerad av Simone de Beauvoir och Virginia Woolf. I och med upptäckten av dessa författare som stod för feminism började Sara även få insikter om genus och feminism.

Efter sina första studier fick Sara praktik på kulturredaktionen på tidningarna ”Expressen” och ”Dagens Nyheter”, där hennes allra första bokrecension handlade om ”Det ljusa rummet” av Roland Barthes. År 1986 tog hon en fil. kand. i litteraturvetenskap.

Arbetsliv

Eter sin examen fortsatte Sara att vikariera på Dagens Nyheters kultursida som redigerare och även som litteraturkritiker. Kanske hon även recenserade böcker om var man till exempel kunde få den mattehjälp man behövdes för att till exempel studera till ingenjör vid ett universitet. Senare började Sara Danius skriva litteraturkritik för (BLM) Bonniers Litterära Magasin, hon skrev essäer samtidigt som hon fortsatte studera. Hon började också att studera vid universitetet i Nottingham där hon tog en masterexamen i ”kritisk teori”. Hennes examensuppsats handlade om den tolkningsteorin som Frederic Jamesons förut forskat kring. Efter det fortsatte Sara studera i USA där hon stannade i två år. Hon blev docent i litteraturvetenskap vid universitet i Uppsala 2005 och 2013 blev hon professor i samma ämne vid universitetet i Stockholm.

Svenska Akademien

År 213 när Sara Danius var 51 år valde Svenska Akademien henne till ny ledamot efter Knut Ahnlund; hon fick stol nummer 7, den stol som Selma Lagerlöf hade suttit på. År 2015 blev Danius Svenska Akademiens ständiga sekreterare efter Peter Englund; hon var den första kvinnan som någonsin haft den befattningen. Efter den stora skandalen 2018 på Akademien valde Sara Danius själv att lämna denna post.

Eget skrivande

Sara Danius skrev under 1990-talet en bok om glaskonst och 2006 skrev hon om svensk modern keramik. Hennes andra böcker handlade ofta om förhållandet mellan samhälle och litteratur och hon befattade sig med författare som Thomas Mann James Joyce, Gustave Flaubert och Marcel Proust.

Senare skrev hon om 1800-talets realism och författare som Flaubert, Balzac med flera. Hennes roman ”Den blå tvålen” kom ut 2013 och den fick stor medial uppmärksamhet. Förutom sitt stora litteraturintresse var Sara Danius mycket intresserad av kläder och mode; var den som gjorde knytblusen populär. Tyvärr gick hon bor alldeles för tidigt 2019 och det är många som alltid kommer minnas hennes som den varma och fina person hon var.