Läsning bidrar till bättre hälsa

Att träning och en aktiv livsstil är starkt relaterat till bättre hälsa är någonting de flesta förmodligen känner till. Ett mindre känt faktum är däremot att även läsning har liknande fördelar för hälsa och välbefinnande. Till exempel förbättrar läsning följande:

  • kognitiv förmåga
  • minne
  • ordförråd
  • sömn
  • självförtroende

Samtidigt reducerar läsning:

  • depression
  • stress
  • risken för demens och Alzheimers

4 fördelar av att läsa

För att bli övertygad läs närmare om nämnda fördelar med att läsa litteratur.

1. Minskar risken för Alzheimers: Regelbunden läsning stimulerar hjärnvävnaden och förebygger därmed olika kognitiva nedsättningar och sjukdomar, såsom Alzheimers och demens. Detta visar tydligt att även mentala aktiviteter bidrar till att upprätthålla frisk hälsa.

2. Ökar ordförrådet: Läsning innebär att bearbeta mycket information, varav en hel del är nya ord och uttryck. Att läsa är därför bra inför högskoleprovet 2020 eftersom det ingår att använda ordförrådet i vissa uppgifter. Tänk på att ju djupare litteratur desto svårare texter och fler nya ord kommer upptäckas.

3. Minskar stress: En av de främsta fördelarna med att läsa är enkel, det minskar stressnivåerna. Enligt en studie ledde endast några minuters läsning om dagen till att minska stressnivån med upp till 68 procent. Kanske beror detta faktum på att läsning erbjuder läsaren att bli försjunken i en annan värld där verkliga problem kopplas bort.

4. Förbättrar minnet: När ny information bearbetas utvecklas såväl analytiska färdigheter som minnesförmågan. Eftersom läsning innebär att memorera karaktärer, namn, deras bakgrund och händelseförlopp är en naturlig följd att läsarens minne förbättras. Den mentala aktiviteten av att läsa bidrar helt enkelt till att hålla minnet skarpt. Underskatta därför inte att läsa en stund varje dag. Det både upprätthåller och förbättrar minnesförmågan eftersom det annars skulle det bli svårt att förstå bokens handling.